Služby

Služby
Elektrická energie & Plyn

Dodáváme elektrickou energii a zemní plyn za velmi příznivé ceny pro domácnosti, střední podnikatele I velkoodběr. Máme pro Vás připravené speciální programy, jako jsou vzorcové ceny - dle vývoje burzy, výhodnější ceny za odebírané komodity, poradenství v oblasti distribučních sazeb, ceníky pro seniory, dotační programy pro restaurační zařízení.

Neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím emailu info@e-provas.cz

 

Energetický regulační úřad (ERÚ) nás dne 3. 6. 2016 zahrnul do Etického kodexu obchodníka v energetických odvětvích.

Těmito pravidly se mimo jiné zavazujeme respektovat a dodržovat smluvní podmínky sjednané se zákazníkem, poskytovat jen pravdivé informace, jednat se zákazníky zdvořile, vstřícně a srozumitelně. Vždy se řídíme obecně závaznými právními předpisy a přihlížíme k nejlepším zájmům zákazníka.

 

Dne 3.8.2016 bylo Úřadem průmyslového vlastnictví zapsáno pod číslem 354671 logo společnosti jako ochranná známka. Ochrannou známku může výlučně využívat pouze její majitel, využití třetí osobou je možné pouze po jeho souhlasu.